Ochrana dat

Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o. na ochranu dat na internetu. K této informaci se vztahuje také řada často kladených otázek (FAQ), které jsou též k dispozici online. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o., Brněnská 36/94, 674 01 Třebíč.

Zásady ochrany dat na internetu

Společnost Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o. a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o. pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu Hlouch Motors, H+H METAL - CZ, s.r.o., Brněnská 36/94, 674 01 Třebíč.

Poskytovatel webových stránek

Tyto webové stránky spravuje společnost GeronimoWeb Ltd jménem Hlouch Motors.
Za účelem zajištění stálé kvality této služby, GeronimoWeb Ltd používá nerušivé analytické nástroje pro sledování výkonu webových stránek a chování uživatelů. Tyto analýzy neposkytují Hlouch Motors nebo GeronimoWeb Ltd jakýkoli přístup k osobně identifikovatelným informacím o uživatelích webových stránek.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti GeronimoWeb Ltd:

https://www.geronimoweb.com/dealer-marketing-platform-privacy-policy/